Логін Реєстрація Забули пароль?
Вітаємо,
Ru Ua En

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВПІ-ТС» (далі - Виконавець), з однієї сторони, який є Субагентом та виступає від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕВЕЛБУК» і діє на підставі Субагентського договору № 01/151217 від 15.12.2017 року, наділений правом від імені та за рахунок Перевізників і Постачальників здійснювати оформлення і продаж послуг, пропонує для будь-якої фізичної або юридичної особи, надалі - Замовник, з іншої сторони (далі разом - Сторони, а кожний окремо - Сторона), укласти цей публічний договір (далі - Договір оферти) про надання Замовнику послуг (далі - Послуги) з: оформлення/повернення проїзних/перевізних документів, резервування місць, оформлення супутніх послуг у пасажирських перевезеннях залізничним транспортом;

ТЕРМІНИ, що використовуються в Договорі:

Договір оферти — даний документ, опублікований в мережі Інтернет за єдиною адресою: http://rail.bilet-ua.com/offer

Акцепт - це відповідь особи, якій адресована оферта, про її прийняття. Вчинення особою, яка одержала оферту, у термін, встановлений для її акцепту, дій по виконанню зазначених у ній умов договору (оплата послуг та ін.) вважається акцептом.

Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття умов Договору-оферти, шляхом здійснення дій Замовником, що виражає намір скористатися Веб-сайтом для оформлення Послуг.

Послуги – надана Виконавцем можливість оформлення/повернення ППД/ЕПД, оформлення супутніх послуг через Веб-сайт та інші консультаційно-інформаційні послуги.

Електронний проїзний/перевізний документ (ЕПД) - електронний документ, сформований за допомогою Сайту, який є договором на перевезення пасажира (багажу).

Електронний документ на послуги - електронний документ, сформований за допомогою Системи, який є підтвердженням операції замовлення послуг.

Електронний документ на повернення - електронний документ, сформований за допомогою Системи, який є підтвердженням виконання операції на повернення коштів за невикористаний ЕПД;

Посадочний документ - це візуальна форма ЕПД або його частини на паперовому або електронному носії інформації (мобільний телефон, компактний персональний комп'ютер, чіп- картка тощо), що містить унікальний код та унікальний номер ЕПД, інформація з якого зчитується відповідним пристроєм або заноситься до відповідної відомості за встановленою формою.

Проїзний/перевізний документ (ППД) - розрахунковий документ установленої форми, оформлений на відповідному бланку проїзного документа.

Замовлення - сукупність даних Сайту, які відображають дії на резервування місць або оформлення/повернення ППД/ЕПД, вчинені Субагентом за допомогою Сайту.

Бланк замовлення - оформлений та підготовлений до друку за допомогою Сайту документ, що містить унікальний номер замовлення (код замовлення), на підставі якого в залізничній квитковій касі, розташованій на території України, Замовник отримує роздрукований ППД.

Номер замовлення - унікальний алфавітно-цифровий 16-значний номер замовлення, на підставі якого Замовник може отримати роздрукований ППД в залізничній квитковій касі, розташованій на території України.

Номер ЕПД - унікальний алфавітно-цифровий 20-значний номер ЕПД.

Резервування - виділення на певний проміжок часу місця в поїзді на підставі оформлення та оплати даної послуги, з подальшим викупом проїзного документа.

Замовник - будь-яка дієздатна фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, яка на підставі укладеного з Виконавцем Договору отримує Послуги.

Веб-сайт « http://rail.bilet-ua.com/ » (далі - Сайт) - сукупність програмного та апаратного забезпечення (програмно- апаратний комплекс) Виконавця, за допомогою якого Виконавцем через мережу Інтернет забезпечується доступ до функцій з оформлення документів на Послуги, що надаються залізничним транспортом, та забезпечується можливість здійснення їх оплати.

Перевізники - ПАТ «Українська залізниця».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Виконавець за допомогою Сайту надає Замовнику можливість замовлення та оплати наступних Послуг:
  • оформлення/повернення проїзних/перевізних документів, резервування місць;
  • оформлення супутніх послуг у пасажирських перевезеннях залізничним транспортом;

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

 1. Результатом надання Виконавцем Послуг є оформленні у відповідності до цього Договору документи:
  1. при оформленні ППД - Бланк замовлення або Номер замовлення, що дозволяє прочитати його з екрану та роздрукувати, і на підставі якого Замовнику в автоматизованій залізничній квитковій касі, розташованій на території України, роздруковуються ППД;
  2. при оформленні ЕПД - Посадочний документ установленого ПАТ «Укрзалізниця» зразка з Номером замовлення, Номером ЕПД та двомірним штрих-кодом;
  3. при резервуванні місця з подальшим викупом ППД/ЕПД або інших супутніх послуг у пасажирських перевезеннях залізничним транспортом - Документ на послугу;
 2. Зазначені документи будуть автоматично сформовані Сайтом за формами, встановленими Перевізниками, та надано Замовнику можливість щодо їхнього друку та/або відправлення на зазначену Замовником електрону адресу.
 3. Зобов'язання Виконавця за цим Договором вважаються виконаними в повному обсязі з моменту надання Замовнику документу, передбаченого п. 2.1. цього Договору.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Інформація щодо виду, кількості та вартості замовлених Послуг виводиться на екран чи доводиться іншим способом до Замовника безпосередньо до початку надання Послуг. До вартості Послуг включено вартість послуг Перевізника, збір Перевізника, комісійна винагорода Виконавця та комісійний збір платіжної системи.
 2. Під час ініціювання оплати Послуг Замовник погоджується із тим, що вартість Послуг, що виводиться на екран чи доводиться іншим способом до Замовника безпосередньо до початку надання Послуг, включає вартість послуг Перевізника, збір Перевізника, комісійну винагороду Виконавця та комісійний збір платіжної системи.
 3. Замовник оплачує вартість Послуг шляхом 100% передоплати через мережу Інтернет за допомогою банківських платіжних карт, через термінали самообслуговування або автоматизовані робочі місця касирів за допомогою внесення готівки, або будь-якими іншими можливими способами, доступними в момент оплати.
 4. У разі відмови від поїздки залізничним транспортом, повернення невикористаних залізничних проїзних/перевізних документів здійснюється згідно з правилами, встановленими ПАТ «Укрзалізниця» - «Правила перевезення пасажирів залізничним транспортом» . Збір за оформлення при цьому не повертається. Повернення коштів, сплачених Замовником, здійснюється у відповідності до типу їх оплати: у разі оплати Послуг за допомогою платіжної картки - шляхом зарахування коштів на цю ж платіжну картку; у разі сплати ним готівкових коштів - шляхом повернення готівкових коштів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 1. Виконавець зобов'язується:
  • надати Замовнику можливість замовляти і оплачувати за допомогою Сайту Послуги;
  • надавати консультації з користування Сайтом;
  • зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при оформленні Послуг (використання такої інформації відбувається з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»), за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
  • здійснювати інформаційно-технічну та консультаційну підтримку Замовника протягом дії даного Договору за допомогою телефону та електронною поштою зазначеною у реквізитах Виконавця.
 2. Виконавець має право:
  • припиняти надання доступу до Сайту, в зв'язку з проведенням технічних робіт;
  • відмовити Замовнику у наданні Послуг у разі ненадання Замовником передбачених цим Договором чи законодавством відомостей.
 3. Замовник зобов'язується:
  • дотримуватись умов цього Договору;
  • вказувати при оформленні Послуг достовірні особисті дані;
  • оплатити Виконавцю вартість Послуг.
 4. Замовник має право:
  • вимагати від Виконавця виконання умов цього Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. Якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту, знаходиться за межами відповідальності Сторін даного Договору.
 2. Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником Послуг через проблеми з каналами зв'язку, електронною поштою, поштовим сервером Замовника і т.д.
 3. Замовник несе відповідальність за достовірність даних, вказаних ним при наданні Послуг.
 4. Всі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються Сторонами з використанням особистих даних Замовника, які були вказані ним.
 5. Виконавець не несе відповідальності за зміни в розкладі зроблені Перевізниками і не повідомляє Замовника про такі зміни.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 1. Цей Договір вступає в дію з моменту беззастережного прийняття його умов Замовником шляхом оплати ним Послуг Виконавця (ч.2 ст. 642 ЦК України) будь-яким способом, передбаченим цим Договором (у т.ч., але не виключно, шляхом натиснення Замовником кнопки «ОПЛАТИТИ» на екрані), з цього моменту Договір автоматично вважається укладеним, та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. Всі спірні питання, які можуть виникнути за цим Договором або в зв'язку з його виконанням Замовник і Виконавець вирішують шляхом переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.
 2. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової заяви, що передано засобами поштового зв'язку.
 3. У разі, якщо Замовник та Виконавець не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно чинного законодавства України.

8. ІНШІ УМОВИ

 1. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, покладені на нього в результаті укладення цього Договору.
 2. Замовником вважається особа, яка погодилася з умовами цього Договору, замовила і оплатила вартість Послуг.
 3. З усіх питань, не врегульованих в тексті цього Договору, Замовник і Виконавець керуються чинним законодавством України.
 4. Виконавець залишає за собою право в будь-який час вносити зміни в умови цього Договору. Якщо час вступу в силу таких змін спеціально / окремо не вказано, вони набирають чинності з моменту їх публікації на сайті Виконавця.
 5. Цей Договір (Оферта) є офіційним документом Виконавця, має юридичну силу і публікується на веб-сайті http://dev-rail.bilet-ua.com/ .
 6. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови однакові для всіх споживачів.
 7. Цей Договір є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. Прийняття умов цього Договору (акцепт оферти) є повним і беззастережним та означає згоду Замовника з усіма умовами Договору без винятків та доповнень, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози, і тощо.
 8. Замовник, на момент погодження цього Договору надає згоду на оплату Послуг, згідно з встановленими Виконавцем тарифами.
 9. Замовник, на момент погодження цього Договору, як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» надає свою згоду на включення його персональних даних до бази персональних даних Виконавця. Метою обробки добровільно наданих Замовником персональних даних є забезпечення реалізації Виконавцем та його пов'язаних осіб правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» тощо. Для досягнення мети обробки до бази персональних даних Виконавця, можуть бути включені наступні персональні дані Замовника: ПІБ, місце проживання (перебування), інформація щодо резиденства, ідентифікаційний номер фізичної особи (індивідуальний податковий номер), серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності), контактний телефон.
 10. Будь-які персональні дані, що передаються чи можуть передаватись за цим Договором, становитимуть конфіденційну інформацію, що не підлягає розголошенню/передачі у будь-якому вигляді, окрім випадків, прямо передбачених законодавством України. Про всі випадки розголошення/передачі персональних даних за цим Договором Сторони негайно інформують одна одну у письмовому вигляді

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «ВПІ-ТС»

Код ЄДРПОУ 38663052

Тел. (380-432) 55-78-56

Email: support@bilet-ua.com